Voor zowel mijn bedrijf Alter Ego als mijzelf is een nieuw hoofdstuk aangebroken. Na 16 jaar Alter Ego met veel  enthousiasme en inspiratie te hebben geleid, heb ik de afgelopen periode ervaren dat ik een groot deel van het enthousiasme en de inspiratie ben kwijtgeraakt. Hiervoor zijn diverse redenen aan te voeren. De economie werkt al enige tijd tegen, de werkloosheid is schrikbarend toegenomen en bedrijven zijn sterk gericht op overleven. De flexwet is aan verandering onderhevig en de wervings-  en selectiemethodieken zijn de laatste jaren nogal veranderd. De vraag die zich daarbij aandient is: bestaat de de uitzendbranche over 10 jaar nog? Mijn inschatting is van niet.

Zakelijk gezien is voor mij nu  de tijd aangebroken om van koers te veranderen.

Ook privé zijn de afgelopen 16 jaren voor mij roerige tijden geweest. Van diep verdriet tot intense blijdschap, van teleurstelling tot tevredenheid. De opgedane ervaring had ik niet graag willen missen en maakt mij tot de vrouw die ik thans ben. Een vrouw die weloverwogen begint aan een nieuw hoofdstuk.